..ředitel nosí své manažery doslova na rukách..

..ředitel nosí své manažery doslova na rukách..