Přihláška do Daruj hračku

Termín on-line přihlášky do Daruj hračku je ve 24:00 hodin 30. 10. Vyplněním a odesláním přilhlášky domov přijímá a zavazuje se k plnění podmínek účasti v Daruj hračku