Otec a autor Ceny-Ď, člověk s otevřeným srdce Richard Langer na podiu s Tangem

Otec a autor Ceny-Ď, člověk s otevřeným srdce Richard Langer na podiu s Tangem