Dobrý mrav

07.12.2013 14:48

v podobě uvědomění si své společenské odpovědnosti by měl být součástí života každého z nás. Odpovědnosti k čemu, ke komu? K ostatním lidem, kultuře, předkům, kteří nám předali Zemi, města, vesnice, ulicie, firmy, kulturní, společenské i jiné bohatství - již jen to, že jsme. Každý nechodí, nepíše, nevidí, neslyší tak,jak by měl. A může to potkat každého z nás a v každém okamžiku. A až se to stane? Budeme rádi, že ti ostatní, nimž nyní třeba patříme, společensky odpovědní jsou. Jsme to i my dnes? Tango a všichni jeho partneři a přátelé ano.