Machatěnky - 80.

Ahoj, nelekej se této stránky.
 
Rodina nám ji poskytla právě jen pro tuto výjimečnou příležitost pozvání a především potvrzení účasti či neúčasti na oslavě našich 80. narozenin.
 
Tvoje Hana a Jířa
 
 
kdy se zastavit: od pátku  3. 8.  od  17 hodin  kdykoliv  non-stop  do soboty 4. 8. 2018  do  24 hodin

Potvrď nám svoji účast / neúčast

Velmi nám to pomůže při organizaci i těšení se