Tango - odpočíváme

Devět křížů - foto Tango

v obrázcích