Další ceny

ZLATÁ JEŘABINA

- cena za nejlepší akci Kraje Vysočina v roce 2007

- cenu jsme převzali v Horáckém divadle v Jihlavě

- cena je o to cennější, že jsme ji získali ve veřejném hlasování obyvatel kraje Vysočina

perlička: organizátor (Kraj Vysočina - moderátor Petr Palovčík) nechtěli dovolit, aby si šli na pódium cenu převzít zdravotně znevýhodnění mažeři proto, aby nedošlo k narušení programu... Paradox je, že tuto cenu jsme získali za akci, jejímž hlavním cílem je ukázat veřejnosti, úřadům, lidem, že všichni patříme na jeden svět a máme mít rovné příležitosti...

 

CZECH HANDBALL MADE

Tango a ONE WORLD – JEDEN SVĚT BRNO jsou držitelem certifikátu CZECH HANDBALL MADE uděleným Českým svazem házené za největší přínos v oblasti propagace házené, v oblasti sportu mládeže, za vynikající organizaci a společenský přínos

 

FAIR PLAY AKADEMIE BRNĚNSKÉHO SPORTU  - 3. místo v anketě v roce 2008

Vyhlašování proběhlo v otelu Voroněž

 

NEJLEPŠÍ AKCE MĚSTA BRNA - celkově 7.místo (Vítěz=Moto GP)

nominace  Akademie brněnského sportu

 

NOMINACE NA CENU MĚSTA BRNA

Tango - One World Brno byly nominováni na Cenu městě Brna