Cena Ď

Cenu  CENA - Ď uděluje Celostátní kolegium pro udílení Ceny Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům České republiky

cena za realizaci projektu Daruj hračku s Českým rozhlasem a naši činnost v této oblasti

2012 - Národní Divadlo v Praze

2013 - zvláštní Cena-Ď za největší počet nominací, Národní divadlo v Praze

2013 - Pardubický kraj - krajská Cena-Ď

2013 - 28 nominací ve 12 krajích ČR

 

Pavel Bek v jednom z mnoha TV rozhovorů: "Do doby, než jsem slyšel Pavla Klempíře v rozhlasovém vysílání, jak mluví o Tangu a možnostech něco v životě dělat, dokázat a naplnit život, jsem žil celý život v ÚSP v Hožicích v Podkrkonoší. Ani ve snu jsem se neopovážil ani jen snít o tom, že bych se vůbec někdy v životě mohl podívat do Národního divadla v Praze alespoň jako divák, natož, že budu jednou stát na jeho pódiu, přebírat cenu za to, co jsem v životě s kolegy dokázal a děláme pro druhé lidi a lidé v hledišti a na balkónech mi za to budou ve stoje tleskat. Na ten okamžik nikdy nezapomenu a každému, kdo je nějak postižený a je jedno jak chci vzkázat, že vždycky existuje cesta, jak jít dál něco dělat, něčeho v životě dosáhnout a nevzdat to. V mém případě jsem slyšel Pavla v rádiu, nebál jsem, šel jsem mu zavolat a dnes jsem za naši práci a naše výsledky držitelem mnoha významných cen, místo prázdnoty, nudy a beznaděje v ústavu mám plný život a hlavně vím, co a pro kolik jsme dokázali udělat. A to je to ocenění největší."  

Cenu Vám rádi ukážeme v našem areálu v Lesním Hlubokém na Devíti křížích

V okamžicích, kdy nám za naši činnost a výsledky aplaudovalo ve stoje celé hlediště Národního divadla, byli naši partneři, přátelé a blízcích v tu chvíli a na tom místě s námi, neboť nebýt jejich srdcí, nebýt jejich podpory a důvěry v nás, nedokázali bychom nic z toho, byť jako vozíčkáři, co jsme dokázali pro druhé.

 

Nedostat od Vás příležitost, ani sami bychom nežili plným životem.

 

To velké Ď patří tedy rovným dílem i našim partnerům, přátelům, rodinám a blízkým.

Bez nich bychom nebyli my, naše projekty, pomoc.

A my jim, z toho našeho celého srdce,  děkujeme Ď-ekujeme.

 

"Rád bych poděkoval panu Richardu Langerovi, jako člověku, kterého napadlo takovouto cenu vymyslet a udělovat, protože je to cena, na kterou nominují lidé, zařízení, subjekty a organizace, jimiž se pomoci dostává. Rovným dílem chci poděkovat jeho manželce Jitce a jejich dceři, protože celá rodina se angažují časem, úsiílm a penězi v projektu, který prostě dělá svět hezčí a slušnější. Už jen fakt, že se někdo dostane do nominací, je překrásným způsobem poděkování za to, co člověk dělá a je to pan Langer, který vymyslel a vlastně dal způsob a možnost někomu poděkovat. Tímto tedy děkuji i já jemu - jeho rodině - za to, že dal možnost nám takto překrásně poděkovat a zažít skutečně nevšední zážitek stát na pódiu naší Zlaté kapličky a zažít to kouzlo okamžiku, kdy Vám až po poslední balkon plné divadlo cizích lidí tleská za to, co jste udělali pro druhé a děkuji i Jeho Eminenci Dominikovi kardinálovi Dukovi, Přemyslu Sobotkovi a Běle Gran Jensen za jejich krásná a silná slova. Ta i potlesk bychom s Milanem a Pavlem ovšem rádi věnovali jak těm, co sami tleksají, protože i je někdo nominoval a nebo jsou to ti, kdož někoho nominovali, tak firmám, podnikatelům - našim partnerům za jejich víru v nás, smysluplnost a úroveň naší činosti, ale potlesk a poděkování patří i našim a jejich rodičům za to, že nás dobře vychovali."

S úctou Pavel Klempíř,

ředitel Tanga Havlíčkův Brod

a projektů Daruj hračku s Českým rozhlasem a One World - Jeden svět