Domov - kontrola přání 2022 + anketa na termín předání 2023

 

Prosíme o prověření dárků došlých do domova a jejich doihlášení zde - dohlášení dárků došlých do domova

Předání Daruj hračku 2023 - řekněte nám názor, protože:

Podle vyhlášky MŠMT, k organizaci školního roku 2022/2023 budou vánoční prázdniny zahájeny v sobotu dne 23.12.2023.

Je otázkou do jaké míry využijí ředitelé škol svá „ředitelská volna" právě na první tři dny v tomto týdnu, tedy 20., 21. a 22.12 2023.

Sbíráme informace, pro vhodný kompromis mezi maximálním prostorem pro plnění přání a např. odjezdem dětí/klientů a vánočními akcemi.

Nám se, z hlediska organizace, logistiky i lidského zajištění, včetě prostoru co nejdělší plnění přání, jako nejlepší jeví 20.12.2023

 

zkontrolovali jsme v databázi i fyzicky každý dárek a: