Zpět-info-rozcestnik-domovyGDPR - osobní údaje

Nebojte se ! Od února jsme ve spojení a konzultacích s UOOU, pod Čj. UOOU-05939/18.
 
V  KOSTCE:
 
Zadané údaje  - péče o ně a ochrana odpovídá naší Směrnici a metodice
 
Příjmení a datum narození -- nejsou nikdy veřejnosti viditelné a dostupné
 
VIDEA  a  FOTA -- ani vy, ani my, jimy neporušíme GDPR, nebojte se protože použití obrazových a zvukových záznamů (video a foto materiálů) ilustrativního charakteru je OBECNĚ MOŽNÉ i bez uděleného souhlasu vám domovům ze strany zákonných zástupců či klientů a stejně tak nám Daruj hračku z vaší strany, strany domovů v případě:
  • že se jedná o jejich využití pouze pro ilustrativní, projekt či událost, atmosféru a emoce  přibližující, přinášející, motivující a dopad projektu dokumentující účely
  • že jejich využití je v oprávněném zájmu správce údajů (domov) či jejich zpracováním souhlasem ze strany domova pověřeného zpracovatele (Daruj hračku), což vždy je, neboť bez video a fotomateriálů nepřinese Daruj hračku odpovídající dopad a oslovení veřejnosti - dárců - a tedy splnění přání dětí / klientů domova, tedy nebude dosaženo cíle a podstaty existence Daruj hračku a tedy ani oprávněného cíle domova, resp. samotných dětí / klientů 
  • že jejich využití je bez jakékoliv souvislosti s vaším domovem a dítětem / klientem a jeho jménem, věkem..
 
protože nikdy nebyla, nejsou a nebudou použita tak, aby vznikla jakákoliv souvztažnost
  • s domovem a místem pobytu dítěte / klienta
  • s jakoukoliv identifikací dítěte / klienta = jménem, věkem, místem pobytu atd.
 
Samozřejmě platí, že v případě, kdy domov sám zveřejní například vlastní video či fotopříspěvěk na soc. sítích, vlastním webu nebo ve vlastních prostorách, které jsou veřejnosti přístupné (například přízemí, veřejnosti přístupné chodby apod), pak domov mít souhlas od zákonných zástupců či klientů musí, právě proto, že je zde přímá souvztažnost a identifikovatelnost s konkrétním daným domovem a dítětem / klientem, což u videí a fotografií poskytnutých Daruj hračku nikdy nebude - a proto tedy souhlasu ani od zákonného zástupce směrem k domovu a následně od domova směrem k nám, není třeba.
 
Náš právní základ zpracování, dle platné legislativy:
  • Dítě – klient, osoba nebo jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo, ve případech umožněných mu legislativou (nemožnost dosáhnout souhlasu od zákonného zástupce atd.), ředitel Domova, udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

  • zpracování je nezbytné pro splnění úspěšné účasti Dítěte-klienta, osoby v projektech Tanga-správce

  • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na Tango vztahují,

  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Tanga a Dětí-klientů, osob kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

Jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje:

Dítě – klient, osoba – příjemce pomoci, splněných přání

DOMOV – kontaktní osoba

 

Vzory Záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR, podle Vaší role v projektech a činnostech Tanga:

Domov a kontaktní osoba – organizace, zařízení a kontaktní osoby za něj         

Dítě – klient, osoba – autor přání, příjemce pomoci, splněného přání